Millainen on hyvä esimies?

Kaikki eivät tiedä, millainen on hyvä pomo. Mutta useimmat voivat kertoa sinulle millainen on huono. Olet luultavasti kuullut kauhutarinoita esimiehistä huutamassa ihmisten edessä työntekijöilleen. Tällainen käyttäytyminen vaikuttaa tuottavuuteen (ainakin silloin, kun pomo ei ole katsomassa) ja kylvää tuhoa työntekijöiden moraaliin.

Kun moraali on alhainen, työntekijät irtaantuvat henkisesti – mikä edistää myös kohtuutonta stressiä. Työntekijät, jotka joutuvat käsittelemään huonoa pomoa, katsovat työpaikan rakennetta niin, että siellä on ”me” ja ”he”.

Näiden vihamielisten ympäristöjen johdosta työntekijät eivät myöskään tuota ja heitä on myös vaikea johtaa. Vietämme kolmanneksen elämästämme työntekijöidemme ja työtovereiden kanssa, joten miksi emme yrittäisi luoda ympäristöä, joka kannustaa hauskaan tapaan tukea tuottavuutta?

Top-5 hyvän esimiehen ominaisuutta

1. Kommunikoi selkästi

Työntekijät menevät töihin ja haluavat tehdä työllään vaikutuksia ja tehdä hyvää työtä. Esimiehet, jotka kertovat organisaation selkeästä visiosta, auttavat työntekijöitä ymmärtämään, miksi he tekevät mitä tekevät.

Näin työntekijät ovat mukana ja kiinnostuneita auttamaan organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa.

2. Yhdistää vision päivittäisiin tehtäviin

Hyvät esimiehet osoittavat, miten työntekijöiden tehtävät tukevat organisaation pyrkimyksiä. Tämä tapahtuu osoittamalla selkeä linjayhteys siihen, mitä työntekijä tekee päivittäin, ja sen, miten se tukee organisaation agendaa. Tämä saavutetaan kirjoittamalla konkreettisia henkilökohtaisia tavoitteita, jotka tukevat organisaation tavoitteita, jotka ovat lopulta sidoksissa liiketoimintastrategiaan.

3. Asettaa selkeät suorituskyvyn odotukset

Tutkimukset osoittavat, että työntekijät kokevat stressitason lisääntyvän, kun he eivät tarkasti tiedä, mitä heiltä odotetaan. Esimiehen on hyvä määrittää selkeät suorituskykyvaatimukset antamalla työntekijälle hyvin spesifi työn kuvaus, jossa esitetään kaikki odotetut tehtävät, joihin sisältyy myös työntekijän tavoitteet. Työntekijän lähimmän esimiehen tulisi keskustella ja selventää nämä odotukset yksitellen käytävän keskustelun kautta.

Kun prioriteetit muuttuvat, on työntekijät pidettävä ajan tasalla, jotta he ymmärtävät jatkuvasti heidän roolinsa ja työtehtävänsä.

4. Tarjoaa johdonmukaisen palautteen ja ohjauksen

Työntekijät tarvitsevat jatkuvaa palautetta siitä, kuinka hyvin he täyttävät odotukset. Auta heitä ymmärtämään, milloin he tekevät hyvää työtä ja kommunikoi heille, kun he eivät täytä vaatimuksia.

Tämä voidaan saavuttaa kouluttamalla työntekijöitä säännöllisesti. Jos näet jotain, mitä he tekevät oikein, mainitse asiasta kannustavasti. Jos näet jotain, jota on muutettava, ota sekin rakentavasti puheeksi pikimmiten.

Usein työntekijät eivät edes ymmärrä, milloin he eivät täytä vaatimuksia. Johtajan vastuulla on pitää huoli, että ihmiset ovat ajan tasalla. Pomo on vastuussa siitä, jos työntekijät eivät noudata asiakaspalvelua koskevia standardeja.

5. Välittäminen työntekijästä henkilönä

Työntekijät haluavat tuntea itsensä välitetyksi myös henkilökohtaisella tasolla. Hyvä pomo ottaa aikaa kysyä myös työntekijän henkilökohtaisesta elämästä ja siitä, mitä he tekevät, kun he eivät ole töissä.

Työntekijät tuntevat arvostuksensa, kun pomo osoittaa kiinnostusta harrastuksiin, perheeseen tai muihin heidän kiinnostuksiensa kohteisiin. Jos haluat nähdä työntekijän piristyvän, kysy heiltä heidän lapsistaan!

 

Ps. Kuinka päästä työelämään kiinni, vaikka sinulla ei olisi mitään kontakteja  tai verkostoja? Toteuta tämä suunnitelma ja onnistut!