kiipeily kalliolla mies laskeutuu köydellä

Kiipeily – Miksi lajin suosio on niin kovassa kasvussa?

Kiipeily on kovassa nousussa, sekä Suomessa, että maailmalla ylipäätään. Nousua on ollut jo pitkään, mutta iso merkki suosion kasvamisesta on, että kiipeilystä tehtiin olympialaji ja sitä oltaisiin nähty jo Tokion olympialaisissa, mutta kisoja jouduttiin valitettavasti siirtämään koronan takia. Kesäolympialaiset 2020 ovat siis nyt tapahtumassa kesällä 2021, jos tilanne sen vain suo. Näissä kisoissa tullaan näkemään ensimmäistä kertaa kiipeily kisailua maailman huippujen kesken. 

Kiipeilyn suosio johtuu isolta osin näistä syistä:

1. Kiipeily on helppo laji aloittaa: 

Kiipeileminen on helppoa aloittaa, koska boulderointia voi mennä kokeilemaan helposti sisähallissa, ilman aiempaa osaamista ja varusteita. 

2. Kiipeily on melko edullinen laji: 

Kiipeilyä voi harrastaa edullisesti. Ulkona kiipeilyyn, ei tarvitse kuin varusteita ja osaamista. Usein kiipeilyä harrastavat kaverit voivat lainata varusteita alkuun, antaa kyydin kiville ja neuvoa alkuun. Myös sisäkiipeily on edullista varsinkin moneen muuhun harrastukseen verrattuna. Toki kiipeilyynkin saa helposti rahaa käytettyä, mutta alkuun pääsee melko pienillä sijoituksilla.

3. Kiipeily on palkitseva laji:

 Varsinkin alussa näyttää, että eihän tuosta voi mitenkään päästä ylös, mutta muutaman yrityksen jälkeen oletkin reitin topissa tuulettamassa! Näitä onnistumisen tunteita kiipeilyssä saa reilusti. 

4. Kiipeilyssä voitetaan pelkoja:

Monille yksi isoimmista saavutuksista omassa kiipeilyssä on päästä eroon tai ainakin saada hallintaan korkeanpaikan pelot. Myös omien rajoittavien ajatusten kanssa saa varmasti kehitystä aiemmin mainittujen onnistumisten kautta. 


5. Kiipeily on sosiaalinen laji:

Kiipeilijät ovat sosiaalista porukkaa ja usein lajin harrastajien kesken muodostuu läpi elämän kestäviä ystävyys-suhteita. Aika usein kiipeilijä myös päätyy seurustelemaan toisen kiipeilijän kanssa. Onhan sitten aina varmistaja mukana omasta takaa. 


Miten aloittaa kiipeileminen? 

Helpoin tapa testata kiipeilyä on mennä lähimmän kiipeilyhallin tutustumiskerralle tai suoraan peruskurssille, jossa opastetaan alkeet. Kiipeilyvälineitä saa yleensä vuokrattua kiipeilyhallilta, eli sen kummempia sijoituksia ei varusteisiin tarvitse alussa tehdä.

Kiipeilylajit – eri tavat kiipeillä

Olympialaisissa kiipeilyn eri lajeina ovat boulderointi, köysikiipeily ja nopeuskiipeily. Kaikki nämä lajit sisältävät samanlaisia elementtejä, mutta ovat kuitenkin hyvin erilaisia toteutuksessaan ja varsinkin nopeuskiipeilyssä on yleensä ollut eri kilpailijat kuin boulderoinnissa ja köysikiipeilyssä. Millaisia nämä eri lajit sitten ovat:

Boulderointi

Boulderointi on yleensä siirtolohkareilla tai matalammilla kallioilla tapahtuvaa kiipeilyä, jossa ei käytetä köyttä kiipeilijän varmistamiseen. Tippuessaan boulderoija laskeutuu kallion tai kiven alla olevan suojapatjan, eli crashpadin päälle. Tästä syystä boulderointia tehdään yleensä vähän matalammilla kivillä ja kallioilla ja korkeuden kasvaessa ruvetaan käyttämään muita varmistuksia. Toki monet kiipeävät niin sanottuja high ball bouldereita, joissa korkeutta on reilusti enemmän ja sitä mukaa myös riskit kasvavat. 
Sisäboulderointi jossa myös olympialaisissa kisataan tapahtuu ihmisten tekemillä muodoilla, joihin on kiinnitetty erilaisia otteita. Näillä otteilla ja muodoilla voidaan tehdä monenlaisia eri reittejä, joita pitkin kiivetään. Sisällä tapahtuvassa boulderoinnissa reittien tekijöillä ja kiipeilyhallien ylläpitäjillä on vastuu, että reitit tehdään turvallisiksi ja siitä, että reittien alla on tarpeeksi suojausta kiipeilijän tippumista varten. Sisä boulderoinnissa onkin yleensä paksu ja kiinteä patja tippumisalueella. 

Toki varovaisuuteen on sisälläkin ehdottomasti syytä ja sisällä kiipeillessä onkin yleensä tärkein turvallisuus vinkki, että sillä hetkellä ei kiipeilemässä olevat ovat tarkkoina, että eivät kävele seinällä olevan kiipeilijän alle, koska hän voi tippua yllättäen.  

Boulderointi varusteet: Boulderointiin tarvitsee melko vähän varusteita tai koulutusta ja se onkin siksi erittäin hyvä tapa aloittaa ja kokeilla kiipeilyharrastusta. Boulderoidessa tarvitsee lähinnä hyvät kiipeilykengät. Kiipeilykengät saa yleensä myös vuokrattua, jos haluaa kokeilla lajia. Hyvien kiipeilykenkien valintaa saa vinkkejä tästä Mrclimb.com kiipeilykenkä artikkelista: Mrclimb.com – best climbing shoes. Artikkelissa on arvosteltu erilaisia kiipeilykenkiä ja siinä suositellaan parhaaksi boulderointi kengäksi Evolv Phantom kenkää.

Kenkien lisäksi boulderoimaan pääsee sisälle kätevästi mukavissa urheiluvaatteissa.  Kiipeilyhalleilla on yleensä saatavana mankkaa eli magnesiumia, jonka avulla saa käsien pitoa paremmaksi. Jos olet harrastanut painojen nostoa on todennäköistä, että mankan käyttö pidon parantamiseen on sinulle jo sieltä tuttua. Mankkaa on saatavilla jauheena, palloina, kuutioina tai nestemäisenä ja eri ihmiset tykkäävät erilaisista. Suositus on kuitenkin, että mankan käytössä pitäisi aina ottaa muut kiipeilijät huomioon mankan käytössä, eli sitä ei tulisi pöllytellä eikä reittien pitäisi jäädä mankka kerroksen tai merkkien peittoon, kun lähdet kiipeilemästä.

 Kiipeilyhalleilla on myös erilaisia harjoja, joilla voi tarvittaessa puhdistaa otteille kertynyttä likaa ja magnesiumia. Ulkoboulderoinnissa kaikkia näitä varusteita tulee kantaa mukanaan ja lisäksi tulisi varata mukaan myös yksi tai useampi aiemmin mainittu crashpad. Boulderointi varustelista:

Sisällä:

– Kiipeilykengät

Ulkona lisäksi:

– Crashpad 

– Mankkaa (magnesiumia) 

– Mankkapussi

– Harja 

– Taukotakki/lämpimämpää vaatetta (silloin kun ei ole kiipeämässä) 

 

seinäkiipeily sisällä köysikiipeily

Köysikiipeily

Köysikiipeily on sisäkiipeilyseinällä tai ulkona kallioilla tapahtuvaa kiipeilyä, jossa kiipeilijää varmistetaan köyden avulla. Aluksi köysikiipeily tehdään niin sanotulla yläköydellä tai ylävarmistuksella, eli köysi kiertää reitin yläosassa olevalle ankkurille. Köyden toinen pää sidotaan kiipeilijän kiipeilyvaljaisiin ja köyden toinen pää menee varmistajana olevan henkilön varmistuslaitteen läpi. Yläköydellä kiivetessä varmistaja kelaa köyttä läpi varmistuslaitteen kiipeilijän edetessä reitillä. Mikäli kiipeilijä tippuu, ottaa köysi ja varmistaja hänet kiinni. 
Seuraava askel kiipeilijän ja varmistajan kehittyessä on aloittaa alaköydellä kiipeileminen eli liidaaminen (englanniksi lead climbing). Liidatessa köysi on reitillä lähtiessä alhaalla ja kiipeilijä vie sitä mukanaan ylös reittiä. Aluksi köyttä on vain vähän kiipeilijän ja varmistajan varmistuslaitteen välissä ja kiipeilijän edetessä varmistajan tulee antaa lisää köyttä.  Alaköydessä kiivetessään kiipeilijä klippaa köyttä reitillä oleviin jatkoihin, joihin tippuminen pysähtyy jos kiipeilijä ei pysy seinällä. 
Köysikiipeilyssä on paljon tärkeitä asioita joiden oppiminen onnistuu parhaiten käymällä kurssin koulutetulla ammattilaisella. Kiipeilyhalleilla onkin nykyisin käytössä varmistuskortti järjestelmä, jolla pyritään takaamaan, että kiipeilijät ja varmistajat osaavat toimia turvallisesti. Varmistuskortin saa, jos suorittaa onnistuneesti testin kiipeilyhallilla. 

Kalliokiipeily

Kalliokiipeily on ulkona kallioilla tapahtuvaa kiipeilyä. Kalliokiipeilyyn saa hyvin kokemusta ja kuntoa sisällä tehdystä köysikiipeilystä ja sisäkiipeily onkin alunperin ollut vain tapa treenata kalliokiipeilyä varten. Nykyisin kuitenkin monet kiipeilevät pelkästään sisällä ja kisatkin ovat pääosin sisähalleissa. Kalliokiipeilyn voi vielä jakaa useampaan alalajiin ylä- ja alaköysikiipeilyn lisäksi. Trad-kiipeilyssä ei ole kiinteitä pultteja reitillä vaan varmistus tapahtuu mukana kannettavilla välineillä, joita laitetaan reitille sopiviin kohtiin. Myös paljon huomiota on saanut Freesolo elokuvan myötä soolo kiipeily, jossa kiivetään korkeitakin reittejä ilman varmistuksia. 

Köysikiipeilyvarusteet:

Köysillä kiivetessä alkaa varusteiden määrä vähän kasvaa. Yksi tärkeimmistä varusteista on luonnollisesti köysi ja tulisi aina käyttää vaan kyseiseen tarkoitukseen sopivaa virallista kiipeilyköyttä. Köysi kiinnitetään kiipeilijän kiipeilyvaljaisiin, joiden valitsemiseen löytyy hyviä vinkkejä Mrclimb.com sivuston best climbing harness artikkelista. Kiipeilyvaljaiden tulisi olla turvalliset, mukavat päällä ja käyttötarkoitukseen sopivat. Artikkelissa suositellaan köysikiipeilyyn Black Diamond Solution valjaita. Köysikiipeilyssä varmistus tapahtuu köyteen kiinnitettävällä varmistuslaitteella, jonka tehtävä on jarruttaa ja pysäyttää köyden ja siten myös kiipeilijän tippuminen. 

Köysikiipeillessä tarvitaan luonnollisesti myös kiipeilykengät ja monet käyttävät myös aiemmin mainittuja mankkaa ja harjoja reiteillä pysymiseen ja niiden puhdistamiseen myös köysittelyssä. Mankkaa kuljetetaan yleensä, varsinkin köysikiipeily reiteillä mankkapussissa josta käsiä voi mankata myös kiivetessä. Mankkapussi yleensä kiinnitetään köysitellessä valjaisiin, kun taas boulderoidessa se on yleensä reitin alussa tai vähän kauempana maassa. Myös köysikiipeilyssä voi käyttää perus urheiluvaatteita, mutta toki monet kiipeilijät hankkivat erityisesti kiipeilyyn suunniteltuja vaatteita. 

Varusteliste köysikiipeilyyn:

– Köysi

– Kiipeilykengät

– Kiipeilyvaljaat

– Varmistuslaite

Ulkona:

– Taukotakki/lämmintä vaatetta varmistamiseen ja taukoihin

Kiipeily nopeuskiipeily kisat kaksi miestä kiipeää

Nopeuskiipeily (speed climbing)

Nopeuskiipeily eroaa muista kiipeilylajeista monella tavalla. Nopeuskiipeilyssä kiivetään aina samaa reittiä pitkin ja samanlaisilla otteilla. Tarkoitus on nähdä kuka kiipeää reitin nopeiten ylös asti. Reitti on sen verran helppo, että kilpailijoille reitin ylöspääsemisessä ei ole haastetta, vaan haaste tulee siitä miten nopeasti sen saa tehtyä. Aloittelijalla toki on reilusti haastetta edes päästä reittiä ylös, koska reitin vaikeus on noin 6b luokkaa ranskalaisella asteikolla! Maailmanennätys 15 metrin pituisella reitillä on tällä hetkellä vain 5,48 sekuntia. Ennätyksen tekijä on Iranilainen Reza Alipour.